Tài liệu Nghe - Nhìn


Thư viện Văn Lang tập trung xây dựng tài liệu nghe nhìn dưới dạng audio và video. Tài liệu Nghe - Nhìn phục vụ cho những bạn quan tâm đến lĩnh vực phim ảnh, âm nhạc, sân khấu, ngoại ngữ. Đồng thời, đây cũng là nguồn tài nguyên đáp ứng nhu cầu giải trí, thư giãn lành mạnh của bạn đọc.

Bạn đọc có thể truy cập và sử dụng trong khu vực Media của phòng đọc.

Các bộ sưu tập tài liệu nghe nhìn gồm:

  • Phim điện ảnh
  • Phim tài liệu
  • Phim khoa học
  • Video diễn thuyết
  • Video biểu diễn nghệ thuật
  • Audio ngoại ngữ
  • Audio âm nhạc