Sách


Thư viện Văn Lang chọn lọc, bổ sung sách đáp ứng yêu cầu tài liệu theo chương trình đào tạo, đề án mở ngành, đề tài nghiên cứu khoa học và phục vụ nhu cầu giải trí, tìm hiểu thông tin của bạn đọc. Sách bổ sung với ngôn ngữ chủ yếu là tiếng Việt và tiếng Anh.

Thư viện bổ sung sách dựa trên rà soát yêu cầu tài liệu thuộc chương trình đào tạo do giảng viên và Khoa đưa ra vào đầu học kỳ; dựa trên yêu cầu tài liệu của các đơn vị, bạn đọc trong suốt năm học; dựa trên khảo sát nhu cầu và ý kiến của bạn đọc vào đầu năm học và trong suốt năm học.

Sách trong Thư viện được phân loại theo khung phân loại DDC – hệ thống được sử dụng phổ biến trên thế giới hiện nay – với các môn loại cơ bản gồm:

  • 000: Tin học, thông tin và tác phẩm tổng quát
  • 100: Triết lý, tâm lý học
  • 200: Tôn giáo
  • 300: Các khoa học xã hội
  • 400: Ngôn ngữ
  • 500: Các khoa học chính xác
  • 600: Các khoa học ứng dụng
  • 700: Nghệ thuật
  • 800: Văn học
  • 900: Lịch sử, địa lý

Thông tin xuất bản của các tựa sách Thư viện đang lưu trữ, phục vụ được cập nhật đầy đủ trên trang tra cứu OPAC. Bạn đọc có thể dễ dàng truy cập, tìm kiếm và sử dụng dịch vụ lưu hành tài liệu liên quan (như đặt mượn, theo dõi tình trạng mượn – trả tài liệu, …) nếu có nhu cầu.

Bạn đọc có đề xuất bổ sung tài liệu để làm phong phú thêm nguồn tài nguyên thông tin Thư viện và đáp ứng đúng, đủ nhu cầu tham khảo cá nhân, có thể sử dụng dịch vụ Yêu cầu bổ sung tài liệu của Thư viện.