Mạng tài nguyên thông tin liên kết


Hợp tác, xây dựng mạng thông tin giữa các đơn vị thông tin, thư viện trong nước và trên thế giới góp phần chia sẻ dữ liệu biểu ghi, phục vụ việc tìm kiếm, tra cứu thông tin nhanh chóng hơn; đồng thời mở ra cơ hội mở rộng tài nguyên thông qua liên kết dữ liệu.

Hiện tại, ngoài cổng thông tin, tra cứu của Thư viện Văn Lang, bạn đọc có thể tiếp cận nguồn tài nguyên thông tin liên kết dưới đây:

Mạng Liên kết thông tin khoa học công nghệ Tp. Hồ Chí Minh (Stinet)

Giới thiệu sơ lược về Stinet

 • Mạng liên kết thông tin khoa học và công nghệ (Stinet) được xây dựng trên cơ sở Đề án Liên kết nguồn lực thông tin khoa học và công nghệ Tp. Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt theo Quyết định số 6770/QĐ-UBND, ngày 27/12/2016.
 • Mạng liên kết hướng đến mục tiêu phát triển phong phú nguồn lực thông tin khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố, phục vụ hiệu quả hoạt động nghiên cứu của cộng đồng khoa học.
 • Mạng liên kết được trình bày trên giao diện website thân thiện, trực quan, dễ dàng tiếp cận và khai thác.
 • Hệ thống có sự tham gia của gần 20 đơn vị thành viên, với hơn 140.000 biểu ghi tài liệu được cập nhật và hơn 15.000 tài liệu toàn văn được chia sẻ.
 • Với việc tham gia Stinet, Thư viện Văn Lang mong muốn mang đến cho bạn đọc công cụ tra cứu và tham khảo thông tin khoa học hữu ích, đồng thời giới thiệu được sản phẩm khoa học của Trường đến với cộng đồng học thuật.

Hướng dẫn tra cứu, sử dụng

 • Truy cập Thư viện số tại địa chỉ: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/
 • Tại mục Kết nối, click truy cập Mạng liên kết thông tin khoa học công nghệ Tp. Hồ Chí Minh.
 • Trên giao diện trang chủ của Stinet, nhập từ khóa liên quan đến tài liệu cần tìm vào khung search. Có thể lựa chọn Tìm kiếm nâng cao để kết quả tìm kiếm chính xác hơn.
 • Trên giao diện trang truy xuất kết quả, có thể giới hạn kết quả tìm kiếm theo dạng tài liệu, theo đơn vị lưu trữ tài liệu tại menu trái; có thể giới hạn truy xuất kết quả cho phép tham khảo toàn văn bằng cách check vào ô "kèm dữ liệu toàn văn" phía dưới khung search.

Hê thống thư viện thuộc Liên Chi hội Thư viện đại học phía Nam (Vilasal)

Giới thiệu sơ lược về Vilasal

 • Liên Chi hội Thư viện đại học phía Nam tiền thân là Câu lạc bộ Thư viện, thành lập năm 1998, sau đó đổi tên thành Liên hiệp Thư viện đại học phía Nam năm 2001, và đến năm 2007 chính thức ra đời tên gọi Liên Chi hội Thư viện đại học phía Nam.
 • Thư viện Văn Lang là thành viên của Vilasal từ ngày 19/11/2001.
 • Đây là một trong những tiền đề để thư viện các trường đại học khu vực phía Nam nói riêng và cả nước nói chung có thể xây dựng các hoạt động liên kết, hợp tác trong lĩnh vực thông tin - thư viện; hướng đến tích hợp và chia sẻ tài nguyên thông tin, học tập và trao đổi kinh nghiệm để cùng nhau phát triển.
 • Hiện tại, Vilasal có 85 thành viên tham gia.

Hướng dẫn tra cứu, sử dụng

 • Truy cập website Vilasal tại địa chỉ: http://vilasal.org.vn/
 • Tìm hiểu các thư viện thành viên thuộc Vilasal.
 • Truy cập trang tra cứu tài liệu của các thư viện thành viên. Nếu bạn có tài liệu cần tham khảo mà Thư viện Văn Lang không đáp ứng được, thư viện thành viên Vilasal có tài liệu, có thể liên hệ các kênh của Thư viện Văn Lang để cung cấp thông tin. Thư viện Văn Lang sẽ hỗ trợ các bạn liên hệ, mượn liên thư viện trong khả năng thống nhất giữa hai bên.