Cơ sở dữ liệu trực tuyến


Trường Đại học Văn Lang đầu tư mua quyền truy cập của các cơ sở dữ liệu trực tuyến. Các cơ sở dữ liệu này phù hợp với lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu của Trường; được cung cấp bởi các nhà xuất bản uy tín trên thế giới. Trường mong muốn sự hỗ trợ về nguồn tin khoa học này sẽ góp phần thúc đẩy hoạt động nghiên cứu của cộng đồng Văn Lang.

Cán bộ, giảng viên, nhân viên, sinh viên, học viên trong hệ thống Văn Lang có thể đăng ký sử dụng cơ sở dữ liệu trực tuyến được Trường mua quyền truy cập. Người dùng cầntuân thủ quy trình đăng ký, cấp tải khoản và quy định sử dụng cơ sở dữ liệu của Trường.

Cơ sở dữ liệu Wiley Digital Textbook

  • Giới thiệu: Cơ sở dữ liệu cung cấp gần 20.000 ebook. Đây là nguồn giáo trình thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như: kinh tế, kinh doanh, kỹ thuật, công nghệ, y học, khoa học máy tính, khoa học xã hội, tâm lý học, toán học, giáo dục học, khoa học chính trị, lịch sử, văn học, kiến trúc, tôn giáo, ngôn ngữ, nghệ thuật trình diễn, sức khỏe, luật học, nghệ thuật, kỹ năng, âm nhạc, thiết kế, nhiếp ảnh, tự nhiên, gia đình, thể thao và giải trí, công nghệ sinh học, nghệ thuật sân vườn, sức khỏe tinh thần, ... Với cơ sở dữ liệu này, bạn đọc có thể tham khảo trực tuyến, có thể đánh dấu, ghi chú, ... trên tài liệu chọn đọc.
  • Hướng dẫn sử dụng: Leaflet
  • Link truy cập: https://wileysgp.ipublishcentral.net/

Cơ sở dữ liệu Web of Sciences

  • Giới thiệu: Cơ sở dữ liệu cho phép tra cứu thông tin tài liệu của gần 9.000 tổ chức giáo dục, xuất bản trên thế giới. Người dùng có thể tham khảo thông tin nhan đề, tác giả, nhà xuất bản, năm xuất bản, số trích dẫn, ngôn ngữ, ... của hơn 22.000 tạp chí, 10 triệu bài kỷ yếu, hơn 119.000 ebook. Đặc biệt, Web of Science cung cấp danh sách hơn 22.000 tạp chí khoa học thuộc 250 lĩnh vực trong bộ sưu tập cốt lõi. Đây là các tạp chí được đánh giá có chất lượng học thuật cao (dựa trên quy trình phản biện, công bố thông tin, ...) và đạt được yêu cầu về mức độ ảnh hưởng. 
  • Hướng dẫn sử dụng: Leaflet/Video
  • Link truy cập: https://www.webofscience.com/