Cơ sở dữ liệu trực tuyến


Trường Đại học Văn Lang đầu tư mua quyền truy cập của các cơ sở dữ liệu trực tuyến. Các cơ sở dữ liệu này phù hợp với lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu của Trường; được cung cấp bởi các nhà xuất bản uy tín trên thế giới. Trường mong muốn sự hỗ trợ về nguồn tin khoa học này sẽ góp phần thúc đẩy hoạt động nghiên cứu của cộng đồng Văn Lang.

Cán bộ, giảng viên, nhân viên, sinh viên, học viên trong hệ thống Văn Lang có thể đăng ký sử dụng cơ sở dữ liệu trực tuyến được Trường mua quyền truy cập. Người dùng cầntuân thủ quy trình đăng ký, cấp tải khoản và quy định sử dụng cơ sở dữ liệu của Trường.

Cơ sở dữ liệu Web of Sciences

  • Giới thiệu: Cơ sở dữ liệu cho phép tra cứu thông tin tài liệu của gần 9.000 tổ chức giáo dục, xuất bản trên thế giới. Người dùng có thể tham khảo thông tin nhan đề, tác giả, nhà xuất bản, năm xuất bản, số trích dẫn, ngôn ngữ, ... của hơn 22.000 tạp chí, 10 triệu bài kỷ yếu, hơn 119.000 ebook. Đặc biệt, Web of Science cung cấp danh sách hơn 22.000 tạp chí khoa học thuộc 250 lĩnh vực trong bộ sưu tập cốt lõi. Đây là các tạp chí được đánh giá có chất lượng học thuật cao (dựa trên quy trình phản biện, công bố thông tin, ...) và đạt được yêu cầu về mức độ ảnh hưởng. 
  • Hướng dẫn sử dụng: Leaflet/Video
  • Link truy cập: https://www.webofscience.com/ 

Cơ sở dữ liệu Springer Link

Cơ sở dữ liệu OECD

Cơ sở dữ liệu IEEE