Cơ sở dữ liệu Khoa học Văn Lang


Trường Đại học Văn Lang xác định hoạt động nghiên cứu là nhiệm vụ quan trọng, góp phần tạo nên uy tín học thuật của Trường.

Cơ sở dữ liệu Khoa học tập hợp các sản phẩm khoa học do cán bộ, giảng viên, nhân viên, sinh viên, học viên Văn Lang thực hiện. Cơ sở dữ liệu giới thiệu tổng quan về hoạt động nghiên cứu Trường, cung cấp nguồn tin tham khảo cho nghiên cứu viên. Cơ sở dữ liệu cũng là kênh công khai thông tin về kết quả, thành tích nghiên cứu khoa học của Trường đến với cộng đồng, đối tác và xã hội.

Các bộ sưu tập trong Cơ sở dữ liệu Khoa học Văn Lang gồm:

  • Luận án tiến sĩ
  • Luận văn thạc sĩ
  • Khóa luận, Đồ án, Portfolio
  • Bài báo khoa học
  • Sách, giáo trình
  • Nhiệm vụ - Dự án khoa học
  • Báo cáo đề tài Nghiên cứu khoa học
  • Bằng sáng chế

Link truy cậphttp://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/