Báo, Tạp chí


Thư viện Văn Lang chọn lọc, bổ sung báo, tạp chí dưới dạng ấn phẩm giấy nhằm đáp ứng nhu cầu tham khảo trong quá trình học tập, giảng dạy, nghiên cứu, giải trí, cập nhật thông tin của bạn đọc. Báo, tạp chí bổ sung với ngôn ngữ chủ yếu là tiếng Việt; hình thức gồm: báo ngày, báo tuần, tạp chí chuyên ngành xuất bản định kỳ, tạp chí thường thức. 

Thư viện bổ sung báo, tạp chí dựa trên kết quả khảo sát và đề xuất từ giảng viên, nhà nghiên cứu vào đầu năm học.

Bạn đọc có thể đọc báo, tạp chí tại phòng đọc của Thư viện nếu có nhu cầu. Đây là nguồn tin hữu ích bên cạnh báo, tạp chí phiên bản điện tử thuộc cơ sở dữ liệu trực tuyến, cơ sở dữ liệu truy cập mở và các nguồn liên kết.

Danh sách báo, tạp chí được phục vụ tại Thư viện Văn Lang gồm:

 • Tạp chí Văn hóa học
 • Tạp chí Nghiên cứu Ấn Độ và châu Á
 • Tạp chí Kinh tế và Quản lý
 • Forbes Vietnam
 • Tạp chí Luật sư Việt Nam
 • Tạp chí Doanh nghiệp & Thương mại
 • Tạp chí Công thương
 • Tạp chí Pi
 • Tạp chí Cộng sản
 • Tạp chí Phương Đông
 • Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử
 • Văn nghệ Quân đội
 • Tạp chí Đẹp
 • Tạp chí Khoa học & Công nghệ Việt Nam
 • Thế giới điện ảnh
 • Sân khấu
 • Tạp chí Nghiên cứu văn học
 • Tạp chí Nghiên cứu kinh tế
 • Văn hóa nghệ thuật
 • Nhiếp ảnh và Đời sống
 • Tạp chí Thông tin và Truyền thông
 • Tạp chí Giáo dục
 • Nhà văn và tác phẩm
 • Tạp chí Ngôn ngữ
 • Tạp chí Kinh tế và Dự báo
 • Tạp chí Du lịch
 • Tạp chí Dân tộc học
 • Tạp chí Triết học
 • Tạp chí Nhà nước và Pháp luật
 • Tạp chí Nghiên cứu văn hóa Việt Nam
 • Tạp chí Xã hội học
 • Tạp chí Kiến trúc
 • Người làm báo
 • Tạp chí Hán Nôm
 • Tạp chí Tài chính
 • Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á
 • Gia đình & Trẻ em
 • Giao thông vận tải
 • Tạp chí Thông tin tài chính
 • Tạp chí Ngân hàng
 • Tạp chí An toàn vệ sinh lao động
 • Tạp chí Quản lý Nhà nước
 • Tạp chí Kinh tế châu Á Thái Bình Dương
 • Tạp chí Nghiên cứu quốc tế
 • Tạp chí Năng lượng nhiệt
 • Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống
 • Tạp chí Tòa án nhân dân
 • Tạp chí Văn hóa các dân tộc
 • Tạp chí Luật học
 • Tạp chí Kinh tế & Phát triển
 • Tạp chí Kiến trúc Việt Nam
 • Tạp chí Cơ khí Việt Nam
 • Tạp chí Pháp lý
 • Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc
 • Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á
 • Tạp chí Giáo dục lý luận
 • Tạp chí Nghiên cứu châu Âu
 • Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ
 • Tạp chí Điện tử tiêu dùng
 • Tạp chí Tâm lý học
 • Tạp chí Tổ chức Nhà nước
 • Tạp chí Nhà đẹp
 • Tạp chí Kế toán và Kiểm toán
 • Tạp chí Khoa học chính trị
 • Tạp chí Khoa học công nghệ Xây dựng
 • Tạp chí Cầu đường Việt Nam
 • Tạp chí Tài chính doanh nghiệp
 • Thế giới số
 • Tạp chí Nghiên cứu tôn giáo
 • Tạp chí Nghiên cứu Y dược cổ truyền Việt Nam
 • Tạp chí Thuế Nhà nước
 • Tạp chí Nghiên cứu con người
 • Tạp chí Khoa học thương mại
 • Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán
 • Tạp chí Tài nguyên & Môi trường
 • Tạp chí Vật liệu xây dựng
 • Tạp chí Môi trường
 • Tạp chí Doanh nghiệp cơ khí & Đời sống
 • Tạp chí Quản lý Giáo dục
 • Tạp chí Mỹ phẩm
 • Tạp chí Thế giới Di sản
 • Tạp chí Kiến trúc & Đời sống
 • Tạp chí Năng lượng nhiệt
 • Tạp chí Nghiên cứu y học
 • VN Journal of Mathematic
 • Jabes (Tạp chí Phát triển kinh tế)
 • Tạp chí Điện & Đời sống
 • Tạp chí Nghiên cứu Gia đình & Giới
 • Tạp chí Công nghệ sinh học (Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam)
 • Thời báo Kinh tế Sài Gòn
 • Tạp chí Kiến trúc
 • Tạp chí Khoa học pháp lý
 • Tạp chí Xây dựng
 • Tạp chí Vietnam Logistics Review
 • Tạp chí Ngân hàng
 • Nội thất
 • Tạp chí Dược học