Tài khoản Thư viện


Bạn đã có tài khoản?

Người học, giảng viên, cán bộ, nhân viên của Trường Đại học Văn Lang được tạo tài khoản Thư viện khi có nhu cầu sử dụng, đăng ký trở thành bạn đọc và được xác nhận có các kỹ năng cần thiết để khai thác dịch vụ, tài nguyên.

Tài khoản trên trang Tra cứu OPAC của bạn?

 • Cách đăng nhập:
 • Click thẻ “Đăng nhập” ở góc phải trên sau khi truy cập vào giao diện trang chủ OPAC Thư viện Văn Lang.
 • Nhập Số thẻ (mã số sinh viên – học viên – giảng viên – cán bộ - nhân viên) và mật khẩu tương ứng.
 • Các tính năng cơ bản:
 • Đăng ký mượn/đặt chỗ tài liệu: Sau khi đăng nhập và tìm kiếm tài liệu, nếu có nhu cầu mượn, bạn có thể click vào tính năng “đăng ký mượn” đối với tài liệu đang rỗi (chưa có bạn đọc khác mượn) hoặc click vào tính năng “đặt chỗ” để được ưu tiên mượn sau khi tài liệu được hoàn trả đối với tài liệu đã được bạn đọc khác mượn.
 • Tạo “My List”: Với kết quả tìm kiếm được truy xuất, bạn đọc có thể đánh dấu những tài liệu mình quan tâm bằng cách sử dụng chức năng “Thêm vào danh sách”. My List có thể giúp bạn lưu những tài liệu bạn đọc yêu thích, muốn tham khảo lại hoặc để dành cho những lượt mượn sau, tạo danh mục tài liệu tham khảo cho tiểu luận/khóa luận/đề tài. Các tài liệu trong danh sách này có thể thêm vào, xóa đi, gửi email để chia sẻ, in ra, …
 • Theo dõi lịch sử mượn trả: Bạn đọc có thể xem danh sách ấn phẩm đã mượn, ấn phẩm đang mượn, hạn trả, thời gian mượn trả.
 • Cập nhật thông tin cá nhân: Bạn đọc có thể điều chỉnh thông tin cá nhân như ngày sinh, số điện thoại, email, facebook. Lưu ý: bạn đọc cần đảm bảo thông tin cập nhật đúng để đảm bảo các liên hệ cần thiết khi sử dụng dịch vụ Thư viện.

Tài khoản trên trang Thư viện số của bạn?

 • Cách đăng nhập:
 • Click thẻ “Đăng nhập Trang cá nhân” ở góc phải trên sau khi truy cập vào giao diện trang chủ Thư viện số Văn Lang.
 • Nếu là giảng viên, cán bộ, nhân viên, bạn đọc chọn Đăng nhập bằng cách “Nhập tên thành viên Thư viện số và mật khẩu”, ID và password lần lượt là địa chỉ mail, mật khẩu mail Outlook do Trường cấp. Nếu là người học, bạn đọc chọn Đăng nhập bằng cách “Nhập LDAP Netid và mật khẩu”, ID và password lần lượt là phần đầu địa chỉ mail (không bao gồm phần đuôi @vanlanguni.vn), mật khẩu mail Outlook do Trường cấp.
 • Các tính năng cơ bản:
 • Tra cứu tài liệu: Điền từ khóa vào khung tìm kiếm để tra cứu tài liệu số lưu trữ trên Thư viện số.
 • Xem/tải tài liệu: Đối với tài liệu nội sinh được cấp quyền xem, tải tài liệu.