Giờ mở cửa


Phòng đọc tại các cơ sở đào tạo của Trường mở cửa từ 7h00 đến 20h00, từ thứ Hai đến thứ Bảy.

Thư viện không mở cửa phục vụ bạn đọc vào các ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết theo quy định của pháp luật và của Nhà trường, trong thời gian tập trung thực hiện công tác nghiệp vụ theo yêu cầu của Trường và trong các trường hợp khác theo điều kiện, tình hình khách quan bất khả kháng.