Quầy lưu hành


Phòng đọc Thư viện được bố trí tại các cơ sở đào tạo của Trường Đại học Văn Lang.

Không gian phòng đọc được thiết kế đa dạng chức năng, tạo điều kiện để bạn đọc trải nghiệm, sử dụng những tiện ích hỗ trợ hiệu quả phục vụ cho quá trình học tập, giảng dạy và nghiên cứu.

Quầy lưu hành luôn có nhân viên túc trực để cung cấp thông tin, hỗ trợ dịch vụ và hướng dẫn sử dụng khi bạn đọc quan tâm, thắc mắc và yêu cầu.

Hệ thống máy quét mã vạch là nơi bạn đọc có thể tự quét mã số vào phần mềm, hỗ trợ nhân viên quản lý thông tin bạn đọc vào Thư viện.

Hệ thống máy khảo sát ý kiến là nơi bạn đọc có thể đánh giá tức thời, cho ý kiến phản hồi về thái độ phục vụ và chất lượng dịch vụ ngay sau khi sử dụng và rời Thư viện.

Các bạn có thể tham khảo thêm không gian Thư viện theo đường dẫn này: https://vanlanguni.edu.vn/360/.