Phòng học nhóm


Phòng đọc Thư viện được bố trí tại các cơ sở đào tạo của Trường Đại học Văn Lang.

Không gian phòng đọc được thiết kế đa dạng chức năng, tạo điều kiện để bạn đọc trải nghiệm, sử dụng những tiện ích hỗ trợ hiệu quả phục vụ cho quá trình học tập, giảng dạy và nghiên cứu.

Các bạn có thể tham khảo thêm không gian Thư viện theo đường dẫn này: https://vanlanguni.edu.vn/360/.