Khu vực tài liệu môn học


Phòng đọc Thư viện được bố trí tại các cơ sở đào tạo của Trường Đại học Văn Lang.

Không gian phòng đọc được thiết kế đa dạng chức năng, tạo điều kiện để bạn đọc trải nghiệm, sử dụng những tiện ích hỗ trợ hiệu quả phục vụ cho quá trình học tập, giảng dạy và nghiên cứu.

Khu vực Tài liệu môn học lưu trữ giáo trình, tài liệu tham khảo thuộc chương trình đào tạo các ngành; hỗ trợ bạn đọc tìm kiếm nhanh, tham khảo tập trung phục vụ cho học tập.

Bạn đọc có thể liên hệ quầy lưu hành để nhân viên hướng dẫn tìm kiếm sách trên kệ nếu cần.

Các bạn có thể tham khảo thêm không gian Thư viện theo đường dẫn này: https://vanlanguni.edu.vn/360/.