Không gian nghiên cứu


Phòng đọc Thư viện được bố trí tại các cơ sở đào tạo của Trường Đại học Văn Lang.

Không gian phòng đọc được thiết kế đa dạng chức năng, tạo điều kiện để bạn đọc trải nghiệm, sử dụng những tiện ích hỗ trợ hiệu quả phục vụ cho quá trình học tập, giảng dạy và nghiên cứu.

Không gian nghiên cứu là không gian đóng, đặc biệt yên tĩnh, bàn ghế chủ yếu phục vụ cho cá nhân; được bố trí gần khu vực Tài liệu lưu chiểu và Tài liệu tham khảo, được trang bị những tài liệu liên quan về phương pháp, kỹ thuật, kỹ năng nghiên cứu khoa học nên thuận tiện cho nhu cầu tham khảo trong quá trình nghiên cứu của bạn đọc.

Đây cũng là nơi lưu trữ Tài liệu lưu chiểu; tập hợp sách, khóa luận, đồ án, luận văn, đề tài nghiên cứu khoa học do người học, cán bộ, giảng viên, nhân viên của Trường biên soạn, thực hiện.

Các bạn có thể tham khảo thêm không gian Thư viện theo đường dẫn này: https://vanlanguni.edu.vn/360/.