Hướng dẫn sử dụng Thư viện số


Thư viện số Văn Lang đặt tại địa chỉ: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/.

Ở giao diện trang chủ, bạn đọc có thể tham khảo các tính năng cơ bản của Thư viện số:

  • Đăng nhập
  • Tra cứu tài liệu
  • Kết nối đến các cơ sở dữ liệu trực tuyến và thư viện liên kết
  • Danh sách bộ sưu tập tài liệu số
  • Lựa chọn truy xuất danh mục tài liệu theo từ khóa liên quan đến thông tin xuất bản (nhan đề, tác giả, năm xuất bản).

Để tra cứu, khai thác tài liệu trên Thư viện số Văn Lang, bạn đọc thực hiện các bước như sau:

  • Bước 1: Đăng nhập

Với người học: ID đăng nhập là phần đầu email do Trường cấp, mật khẩu tương ứng là mật khẩu email cá nhân của các bạn.

Với giảng viên, nghiên cứu viên, cán bộ, nhân viên hành chính/kỹ thuật: ID và mật khẩu đăng nhập là địa chỉ và mật khẩu email cá nhân của Thầy Cô.

Nếu chưa có tài khoản hoặc lần đầu đăng nhập, bạn đọc có thể liên hệ với Thư viện để được hướng dẫn, hỗ trợ.

Nếu quên mật khẩu, bạn đọc click mục “Quên mật khẩu” và reset theo hướng dẫn.

  • Bước 2: Tra cứu tài liệu

Bạn đọc điền từ khóa liên quan đến thông tin xuất bản của tài liệu cần tìm (nhan đề, tác giả, nhà xuất bản, ISBN, ISSN, …) vào khung search. Có thể sử dụng kết hợp hai từ khóa tìm kiếm thuộc hai trường thông tin khác nhau để kết quả truy xuất gần đúng với tài liệu bạn cần hơn.

Khi kết quả tìm kiếm được truy xuất, bạn đọc có thể click vào nhan đề của từng tài liệu để xem thông tin biểu ghi tài liệu: nhan đề, tác giả, năm xuất bản, nhà xuất bản, bộ sưu tập, từ khóa, tóm tắt, …

  • Bước 3: Xem/tải/yêu cầu tài liệu

Khi đã tìm được tài liệu theo nhu cầu cá nhân, bạn đọc click vào nút Xem/tải/yêu cầu tài liệu để được khai thác, cung cấp tài liệu. Lưu ý: Thư viện phân quyền khai thác, cung cấp tài liệu theo từng nhan đề, đảm bảo việc khai thác, cung cấp tài liệu đến bạn đọc tuân thủ đúng quy định pháp luật về bản quyền, sở hữu trí tuệ. Vì vậy, các tài liệu không thuộc bộ sưu tập tài liệu truy cập mở, tài liệu nội sinh được quyền truy cập, bạn đọc sẽ bị từ chối khai thác, cung cấp; mong bạn đọc thông cảm.