Podcast Life - Changing Book


YouTube Video

Số 6: Cảm nhận về cuốn sách "Bài học diệu kỳ từ chiếc xe rác"
Nội dung: Thảo Uyên
Người đọc: Thy Trang

YouTube Video

Số 5: Cảm nhận về cuốn sách "Bước chậm lại giữa thế gian vội vã"
Nội dung: Nhã Tiên
Người đọc: Thy Trang

YouTube Video

Số 4: Cảm nhận về cuốn sách "Cân bằng cảm xúc cả lúc bão giông"
Nội dung: Thanh Thiên
Người đọc: Thy Trang

YouTube Video

Số 3: Cảm nhận về cuốn sách "Hoàng tử bé"
Nội dung: Bội Tuyền
Người đọc: Thy Trang

YouTube Video

Số 2: Cảm nhận về cuốn sách "Đừng bao giờ đi ăn một mình"
Nội dung: Trúc Phương
Người đọc: Thy Trang

YouTube Video

Số 1: Cảm nhận về cuốn sách "Muôn kiếp nhân sinh"
Nội dung: Ngọc Ý
Người đọc: Thy Trang