Dành cho người học


Sinh viên, học viên theo học chương trình đào tạo chính quy tại Trường Đại học Văn Lang và các trường thành viên trực thuộc VLG, thuộc các chương trình trao đổi hoặc liên kết đào tạo đều là đối tượng phục vụ của Thư viện Văn Lang.

Để trở thành bạn đọc và sử dụng các dịch vụ dành cho người học tại Thư viện, các bạn cần tham gia chương trình tập huấn hướng dẫn sử dụng Thư viện và đạt yêu cầu của bài kiểm tra.

Người học được cung cấp nhiều dịch vụ hỗ trợ thiết thực như sau: