Tư vấn thông tin


Thư viện sẵn sàng hỗ trợ, cung cấp thông tin tư vấn đến bạn đọc về các vấn đề bạn đọc quan tâm, thắc mắc, gặp khó khăn trong việc sử dụng tài nguyên thông tin, dịch vụ Thư viện.

Các khía cạnh Thư viện có thể hỗ trợ các bạn:

 • Danh mục tài liệu phù hợp với chủ đề bạn đọc quan tâm.
 • Xác định mức độ tin cậy, uy tín của tài liệu bạn đọc quan tâm.
 • Cung cấp địa chỉ truy cập, tra cứu của tài liệu bạn đọc quan tâm.
 • Quy trình sử dụng các dịch vụ Thư viện cung cấp.
 • Giải đáp các vấn đề phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ Thư viện.
 • Các quy định pháp luật liên quan và nội quy Thư viện.

Các kênh tư vấn thông tin của Thư viện:

 • Biểu mẫu trực tuyến:
 • Điện thoại: 028. 71099217 (3220)
 • Email: thuvien@vanlanguni.edu.vn
 • Facebook:  Thư Viện Trường ĐH Văn Lang | Facebook 
 • Quầy lưu hành, phòng đọc Thư viện ở các cơ sở đào tạo của Trường

Bạn đọc sử dụng dịch vụ miễn phí.