Tập huấn sử dụng tài khoản truy cập cơ sở dữ liệu

(Thư viện Văn Lang, 05/12/2021) – Sáng 30/11/2021 và 03/12/2021, Thư viện Trường Đại học Văn Lang phối hợp với Thư viện Trung tâm – Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh tổ chức hướng dẫn truy cập, sử dụng cơ sở dữ liệu cho người dùng là cán bộ, giảng viên, nhân viên đã được hỗ trợ tài khoản sử dụng.

Buổi tập huấn giới thiệu đến người dùng thông tin về nguồn tài nguyên có thể khai thác trên các cơ sở dữ liệu trực tuyến; FFhướng dẫn người dùng thực hiện thao tác, kỹ năng truy cập, tìm kiếm và sử dụng tài nguyên trên các cơ sở dữ liệu trực tuyến trong nước và quốc tế. Chuyên viên Thư viện Trung tâm cũng lưu ý mọi người về việc tuân thủ quy định sử dụng tài khoản theo cam kết với nhà xuất bản để đảm bảo không vi phạm bản quyền. Bên cạnh các cơ sở dữ liệu trực tuyến mua quyền truy cập, trong buổi tập huấn, cán bộ, giảng viên, nhân viên Văn Lang được giới thiệu một số nguồn học liệu mở, có thể khai thác, tham khảo trong hoạt động đào tạo, nghiên cứu. Người dùng có thể trải nghiệm, nếu gặp khó khăn thì có thể trao đổi để được hỗ trợ.

Với những nội dung chia sẻ từ chuyên viên Thư viện Trung tâm – Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, đối tác của Trường, cán bộ, giảng viên, nhân viên có thể truy cập và khai thác các cơ sở dữ liệu trực tuyến một cách dễ dàng, hiệu quả hơn. Đây cũng là một trong những nội dung hỗ trợ của Nhà trường dành cho cán bộ, giảng viên, nhân viên nhằm nâng cao khả năng nghiên cứu và xuất bản khoa học của đội ngũ./.

Nguyễn Lynh