Chương trình “Đào tạo kiến thức thông tin”

(Thư viện Văn Lang, ngày 15/01/2022) – Sáng ngày 12/01/2022 và chiều 13/01/2022, Thư viện tổ chức chương trình “Đào tạo kiến thức thông tin” dành cho đối tượng sinh viên thông qua phần mềm MS Team.

Trên môi trường internet, thông tin được kết nối, lan truyền dễ dàng hơn thông qua website, mạng xã hội. Trong đó, thông tin tốt và thông tin xấu, sai và đúng, thật và giả lẫn lộn. Do đó, năng lực tương tác với thông tin, làm chủ thông tin sẽ mang lại rất nhiều lợi thế và chủ động cho chúng ta trong quá trình học tập, nghiên cứu, làm việc và giải trí.

Sáng ngày 12/1/2022 và chiều 13/1/2022, Thư viện Văn Lang đã triển khai “Chương trình đào tạo kiến thức thông tin” dành cho đối tượng là sinh viên. Chương trình mang đến cho sinh viên những kiến thức quan trọng để làm chủ thông tin như cách xác định nhu cầu thông tin, chuyển hóa nhu cầu thông tin thành yêu cầu thông tin cụ thể; cách định vị và thu thập thông tin; cách tương tác với các hệ thống tìm tin chuyên nghiệp; các tiêu chí đánh giá chất lượng và sự phù hợp của thông tin; cách sử dụng thông tin hợp lý và hợp pháp; …

Các nội dung kiến thức mà chương trình cung cấp có thể hỗ trợ sinh viên giải quyết các vấn đề trong môi trường đại học, đặc biệt là phương thức tương tác với nguồn thông tin đa dạng.

Buổi đào tạo có thời lượng 90 phút; các bạn sinh viên tham gia nhiệt tình và có những chia sẻ, phản hồi tích cực đến Thư viện. Hy vọng những kỹ năng thông tin các bạn gặt hái được trong chương trình sẽ góp thêm vào hành trang trên giảng đường đại học của mình./.

Duy Phan