Chuỗi sự kiện VL 25: Trưng bày sản phẩm khoa học của giảng viên

(Thư viện, ngày 11/4/2019) – Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện chào mừng kỷ niệm 25 năm thành lập Trường Đại học Văn Lang (1995-2020) – VL 25, Thư viện tổ chức trưng bày các sản phẩm khoa học của giảng viên tại sảnh tòa nhà L-V, trong hai ngày 9 và 10/4/2019.

Cùng với nguồn tài liệu Thư viện lưu trữ, giảng viên Văn Lang đã tích cực đóng góp các sản phẩm khoa học của mình để tạo nên khu trưng bày với 175 bài báo khoa học, đăng trên tạp chí trong nước và ngoài nước; 7 kỷ yếu hội thảo/ hội nghị khoa học; 01 đề tài nghiên cứu khoa học; 102 đầu sách, giáo trình, tài liệu tham khảo; 14 số Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang; 10 số nội san Khoa học và Đào tạo; 8 số Tạp chí Môi trường và Phát triển bền vững; 6 số Tạp chí Thiết kế Mỹ thuật; 5 bức tranh tái chế. Đặc biệt, khu trưng bày dành một góc để giới thiệu các ấn phẩm được phát hành trong khuôn khổ Hội thảo khoa học quốc tế chủ đề “Trường Đại học Văn Lang tang tốc trong hội nhập quốc tế”, thuộc chuỗi sự kiện VL 25: sách “Đô thị Việt Nam từ những mảnh ghép đa chiều”, tác giả Ngô Minh Hùng và Hoàng Minh Phúc; tạp chí Xây dựng số 3 và số 4 năm 2019, đăng tải 49 bài viết của các nhà khoa học, chuyên gia, giảng viên tham gia hội thảo.

Các sản phẩm khoa học của giảng viên trưng bày lần này đa dạng các lĩnh vực: Môi trường, Công nghệ Sinh học, Tiếng Anh, Kiến trúc, Mỹ thuật, Du lịch, Tin học, Lý luận Chính trị, Báo chí, … gắn với hoạt động nghiên cứu và đào tạo tại Trường Đại học Văn Lang trong những năm qua, chất lượng khoa học được đảm bảo bởi hệ thống phản biện của các tạp chí chuyên ngành, hội đồng khoa học thẩm định của các cấp quản lý đề tài./.

Bảo Linh